metody pracy

Najczeście zadawane pytania

Obsługa klienta

Doświadczenie i referencje

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu oprogramowania w języku C# i wykorzystując framework .NET Core dla różnorodnych branż, w tym finansowej, medycznej oraz e-commerce. Jesteśmy dumni z naszych projektów, które poprawiły efektywność operacyjną i doświadczenie klientów naszych zleceniodawców. Chętnie przedstawimy referencje i studia przypadków naszych poprzednich projektów, aby pokazać nasze kompetencje i sukcesy.

Nasz proces tworzenia oprogramowania jest iteracyjny i oparty na metodologii Agile, co pozwala na elastyczne zarządzanie projektem i łatwe wprowadzanie zmian na bieżąco. Regularnie organizujemy spotkania z klientami (np. sprint review), aby zapewnić przejrzystość i aktualizować ich na temat postępów w projekcie. Dla nas ważna jest otwarta komunikacja i współpraca z klientem na każdym etapie projektu.

Po wdrożeniu oprogramowania oferujemy kompleksowe wsparcie techniczne oraz usługi utrzymaniowe, aby zapewnić stałą wydajność i bezpieczeństwo systemu. Nasze usługi wsparcia obejmują zarówno bieżące aktualizacje, jak i pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. Klienci mogą wybierać między różnymi poziomami umów serwisowych, dostosowanymi do ich potrzeb i oczekiwań.

Koszt i czas realizacji projektu są zawsze szacowane indywidualnie, w oparciu o zakres prac, złożoność funkcjonalności oraz wymagania klienta. Staramy się być jak najbardziej przejrzysty w naszych szacunkach, oferując konkurencyjne ceny i realistyczne terminy. Rozumiemy, że elastyczność finansowa jest ważna dla naszych klientów, dlatego oferujemy różne modele rozliczeń, w tym płatność za kamienie milowe lub model subskrypcyjny.

Metodologia pracy

Czym jest "Scrum"?​

Scrum to elastyczna metodyka pracy, która może być używana nie tylko w dziedzinie technologii, ale również w wielu innych branżach. W skrócie, Scrum opiera się na zespołowej pracy, podziale zadań i regularnych spotkaniach. Zespół pracy jest podzielony na małe grupy, które nazywane są „scrum teamami”. Każda grupa ma swoje konkretne zadania do wykonania w określonym czasie, zwykle trwającym od 2 do 4 tygodni, nazywanym „sprintem”.

Podczas sprintu, zespół spotyka się codziennie na tzw. „daily stand-up”, gdzie każdy członek dzieli się informacjami na temat postępów i problemów. Po zakończeniu sprintu następuje ocena wykonanej pracy i planowanie kolejnego. Metoda ta promuje transparentność, stałą komunikację i możliwość dostosowania do zmieniających się warunków. Scrum pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach i efektywnie zarządzać czasem pracy. Dzięki temu może być używany w wielu dziedzinach, aby zwiększyć produktywność i jakość pracy zespołu.

Nie można jednoznacznie stwierdzić, czy rozliczanie godzinowe („time and material”) jest lepsze od rozliczenia za projekt na stałą cenę („fixed price”), ponieważ wybór między tymi dwoma metodami zależy od konkretnych potrzeb projektu i preferencji klienta.

Rozliczanie godzinowe („time and material”) jest bardziej elastyczne i dostosowuje się do projektów, które mogą ulegać zmianom w trakcie realizacji. Daje to klientowi możliwość wprowadzania zmian w trakcie projektu i dostosowywania go do ewentualnych nowych wymagań. Jednak może być trudniejsze do przewidzenia pod względem kosztów, a klient może być narażony na wyższe koszty, jeśli projekt będzie się przeciągał lub wystąpią nieoczekiwane trudności.

Rozliczenie za projekt na stałą cenę („fixed price”) jest bardziej przewidywalne pod względem kosztów, co może być korzystne dla klientów, którzy chcą mieć pewność co do budżetu projektu. Jednak może być mniej elastyczne, jeśli klient chce wprowadzić zmiany lub projekt jest mało zdefiniowany na początku.

Ostatecznie wybór między tymi metodami zależy od indywidualnych okoliczności projektu, jego skomplikowania, stopnia zdefiniowania wymagań oraz preferencji klienta. Często projekt może korzystać z obu metod w różnych fazach realizacji, aby połączyć elastyczność i przewidywalność kosztów. Ważne jest również, aby dokładnie określić warunki i zasady w umowie między klientem a dostawcą, niezależnie od wybranej metody rozliczenia.

Rozliczenie typu „time and material” (czas i materiał) to jedna z metod rozliczania kosztów projektu lub usługi, która jest często stosowana w branżach usługowych i projektowych. W tej metodzie klient płaci dostawcy lub wykonawcy za pracę i materiały zużyte w trakcie realizacji projektu.

Podczas rozliczenia „time and material”, koszty są zwykle określane na podstawie liczby przepracowanych godzin przez pracowników oraz kosztów materiałów lub zasobów wykorzystanych do projektu. Cena końcowa projektu jest zazwyczaj sumą wszystkich tych kosztów, a klient płaci za faktyczny nakład pracy i zużyte materiały.

Ta forma rozliczenia jest elastyczna i pozwala na dostosowanie projektu do zmieniających się potrzeb i warunków. Jednakże może być bardziej trudna do przewidzenia pod względem kosztów, ponieważ finalna cena zależy od rzeczywistego czasu pracy i ilości zużytych materiałów. Dlatego ważne jest, aby obie strony – klient i dostawca – miały jasno określone umowy i mechanizmy kontroli kosztów w ramach tej metody rozliczenia.

Masz inne pytanie?

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz nowego oprogramowania, optymalizacji systemów, czy wsparcia technicznego, nasz zespół ekspertów jest gotów dostarczyć rozwiązania, które zwiększą efektywność i innowacyjność Twojej działalności. Zachęcamy do zadawania pytań i omówienia, jak możemy pomóc osiągnąć Twoje cele biznesowe. Kontakt z nami to pierwszy krok do odkrycia możliwości, które mogą przekształcić przyszłość Twojej firmy.