Nasze technologie

ROZWIĄZANIA​

Agile + Scrum​

Każde zlecenie dzielimy na równe okresy czasu, zazwyczaj tygodniowe lub dwutygodniowe(sprinty) i rozpoczynamy pracę. Przed startem każdego okresu omawiamy z klientem najważniejsze cele do osiągnięcia, a po zakończeniu sprintu przedstawiamy efekty wykonanych prac.

Wykorzystane technologie

Zależnie od struktury i wielkości projektu, opieramy się na dwóch strukturach: aplikacji monolitowej lub zespołu aplikacji dwóch lub więcej frontend/backend wymieniających dane między sobą.

Technologie:

 • Języki: C#, JavaScript, Typescipt, GIT,
 • Biblioteki: .Net Core, .Net Framework, Angular,
 • Bazy danych: MySQL, MSSQL, PostgreSQL 

Standardowy zespół:

 • Lider zespołu,
 • Programiści Frontend, Backend oraz Fullstack w proporcjach zależnych od zapotrzebowania
 • Designer

Programy do pracy

Doświadczenie zbierane przez nasz zespół pozwala nam na wydajne i bezpieczne korzystanie z dostępnych na rynku narzędzi, dając gwarancję dobrego produktu.

Oprogramowanie:

 • Tworzenie: Rider, Visual Studio, Sublime Text 3, Git
 • Obsługa danych: DataGrip, SSMS 2019, MS Excel
 • Inne: PostMan, Jenkins, SourceTree, Azure DevOps

Standardowy zespół:

 • Lider zespołu,
 • Programiści Frontend, Backend oraz Fullstack w proporcjach zależnych od zapotrzebowania
 • Designer

Obsługa DevOps / Testy

Przy obsłudze wdrożeniowej każdorazowo stosujemy wypracowany przez nas proces. każdy krok jest odpowiednio obsłużony co zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność systemu.

Technologie:

 • Systemy: HyperV, Proxmox, Windows Server
 • Moduły: SQL Server, MySql Db, IIS, RabbitMQ, Windows Services, FTP, Docker,

Standardowy zespół:

 • Lider zespołu,
 • Specjaliści wdrożeniowi oraz dev-ops

Dowiedz się więcej

.NET Core

.NET Core to platforma stworzona przez firmę Microsoft, która umożliwia programistom tworzenie różnorodnych aplikacji, od prostych stron internetowych po zaawansowane usługi działające w chmurze. Działa na wielu systemach operacyjnych, co oznacza, że aplikacje stworzone z jej użyciem mogą być uruchamiane na Windows, Mac czy Linux. To jak uniwersalny zestaw narzędzi dla budowniczego, który pozwala na realizację projektów w różnych środowiskach.

MSSQL to system do zarządzania bazami danych oferowany przez Microsoft, który przechowuje i zarządza dużymi ilościami informacji. Dzięki temu narzędziu, firmy mogą efektywnie organizować, wyszukiwać i analizować dane, co jest kluczowe dla podejmowania ważnych decyzji biznesowych. Można go porównać do bardzo zaawansowanej szafy na dokumenty, która nie tylko przechowuje informacje, ale również pomaga je szybko znaleźć i wykorzystać.

Entity Framework Core to narzędzie, które działa jak tłumacz między bazą danych a kodem programu. Umożliwia programistom pracę z danymi w bardziej intuicyjny sposób, korzystając z obiektów w kodzie zamiast skomplikowanych zapytań SQL. Dzięki temu, tworzenie i zarządzanie bazami danych staje się szybsze i łatwiejsze, podobnie jak gdyby można było rozmawiać z komputerem w ludzkim języku.

ASP.NET Core MVC to framework do tworzenia aplikacji internetowych, który pomaga w organizacji kodu na podstawie modelu Model-View-Controller. Ułatwia to tworzenie czytelnych i łatwych do zarządzania aplikacji webowych, ponieważ każdy element aplikacji (dane, interfejs użytkownika i logika biznesowa) jest traktowany oddzielnie. To jak podział pracy w kuchni restauracyjnej, gdzie każdy członek zespołu skupia się na swoim zadaniu, aby efektywnie przygotować danie.

Blazor to nowoczesna technologia, która pozwala tworzyć interaktywne strony internetowe używając języka C# zamiast tradycyjnego JavaScript. Dzięki temu programiści mogą wykorzystać swoje doświadczenie w C# do budowy bogatych w funkcje webowych interfejsów użytkownika, co można porównać do pisania całej książki w swoim ojczystym języku zamiast uczyć się nowego.

Azure DevOps to zestaw narzędzi od Microsoft, który wspiera cały cykl tworzenia oprogramowania, od planowania przez kodowanie, testowanie, aż po wdrożenie. Ułatwia współpracę w zespołach programistycznych i automatyzuje wiele procesów, co jest jak posiadanie w zespole niezawodnego organizatora, który dba o terminy i jakość pracy.